Studio 21st portfolio

Vanuit mijn eigen (management)ervaring in verschillende bedrijven en mijn PhD onderzoek aan de VU over 21e eeuws werken heb ik een studio opgericht die organisaties helpt om hun kapitaal: medewerkers en technologie, zo te combineren dat de beste resultaten worden behaald. Het gaat hierbij over de toekomst van werk (Robotisering en AI) en digitale transformatie (menselijk potentieel en technologie. Daarbij gaat het er wel omdat je als organisatie durft te dromen en over de langere termijn na wilt denken.


Vanuit de studio leveren we een aantal diensten:

  1. Via scenario thinking helpen we bij het neerzetten van een nieuwe droom die de koppeling legt tussen mens & technologie. Wie wil je zijn als organisatie in de verandering van deze tijd? En welke bijdrage wil je leveren aan de maatschappij? Groei is geen ambitie of droom maar een resultante ervan.
  2. Door middel van (antropologisch) onderzoek identificeren we welke systemen wel of niet bijdragen in de verwezenlijking van deze nieuwe ambitie. Vaak zitten oude systemen in de weg of worden nieuwe systemen niet benut.  Welke moeten blijven, welke verdwijnen en welke vernieuwen? Denk daarbij aan vernieuwing van HR systemen, x urige werkdagen, het gebruik van technologie.
  3. Experimenten binnen je organisatie die zorgen dat er een goede samenwerking komt tussen taken die door robots/ai en tech kunnen worden gedaan en welke menselijke vaardigheden we beter kunnen benutten.

Vanuit de studio baseren we ons op data & ai om te leren hoe we de toekomst van werk beter kunnen organiseren. En niet alleen omdat het moet maar omdat het past bij de droom en ambitie die we hebben neergezet voor de lange termijn.


Klanten die met de studio samenwerken hebben een aantal dingen gemeen. Ze willen onderdeel zijn van de veranderende maatschappij en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ze durven na te denken over de lange termijn. En ze durven te vertrouwen dat groei een resultaat is van innovatie en niet andersom.