Over studio 21st

Nederland is geen BV

Er wordt veel gezegd en geschreven over de BV Nederland. We moeten een nieuwe visie neerzetten voor het land en over de verschillende silo’s (en daarmee verschillende ministeries) heen kijken. Waar willen we naar toe en hoe willen we dat anders inrichten voor de toekomstige generaties. Hoe komen wij als burgers, overheid en organisaties en instanties dichter bij elkaar en zorgen we dat we elkaar versterken ipv polariseren? Maar Nederland is geen bedrijf. Dus moeten we dit anders aanpakken.

Vanuit Studio 21 kijken we naar een belangrijk onderwerp daarin. Wat is de toekomst van werk? En welke rol heeft werk in het leven van mensen maar ook in de toekomst Nederland? Als technologie in opkomst is, en robots ons werk zouden afpakken, is het dan niet juist de goede tijd om werken in de 21e eeuw te herdefiniëren?

Wij kijken naar werk als toegevoegde waarden. De mens en zijn of haar potentieel, diversiteit en talenten centraal stellen in ons economisch en maatschappelijk beleid. Mensen willen per definitie waarden toevoegen en gewaardeerd worden maar dat lukt niet langer in de definitie van werk die wij hebben meegenomen uit de 19e eeuw. En dus kan het anders. Op 3 niveaus:

  • Nederland: hoe waarderen we menselijk potentieel vs technologie? Willen we daar een ander beleid voor vaststellen en onze belastingmaatregelen veranderen zodat de medewerker minder wordt belast dan de robot?
  • Organisaties: hoe gaan we om met ons belangrijkste kapitaal namelijk mens en data & technologie?
  • Burgers: wat is mijn potentieel dat ik wil benutten en welke taken laat ik over aan technologie?

Lange termijn verandering die nodig is om onze maatschappij in de 21e eeuw verder te laten slagen en een gelijke, duurzame, en inclusieve samenleving neer te zetten.

Organisaties in de 21e eeuw.

De opkomst van technologie zorgt voor een urgentie om een herverdeling van werk neer te zetten.  Het nieuwe kapitaal van organisaties zijn enerzijds werknemers en anderzijds technologie & data. Hoe willen we deze elkaar laten versterken en vanuit welke doelen? Organisaties dragen bij aan een maatschappelijke verandering, en door alleen op groei te blijven focussen of aandeelhouders te bedienen, gaan we geen verandering realiseren met elkaar.

Wat organisaties kunnen doen is een nieuwe vorm van verantwoordelijkheid oppakken. Niet langer de ondertussen ‘lege’ purpose van veel organisaties maar vooral ook kijken welke rol technologie en mens hebben in deze toekomst. Als we straks zelfrijdende bussen hebben, willen we dan alsnog een host op de bus? Die ervoor zorgt dat we op een fijne manier kunnen reizen? Dat vraagt een andere verantwoordelijkheid en daarmee ook andere inzet van medewerkers. Die heel waardevol kan zijn voor klanten en de resultaten van bedrijven.

Studio 21 ziet daarbij twee belangrijke aandachtspunten. Welke systemen moeten worden veranderd om deze nieuwe ambitie en verantwoordelijkheid neer te zetten. En hoe combineren we de taken tussen technologie en medewerkers. Wij maken de HR directeur en de CTO als belangrijkste strategische pillaren voor de organisatie om de vernieuwde ambities te realiseren. Alleen dan kan de verandering ook echt tot stand komen en wordt de herdefiniëring van werk een succes.